Sut i ddewis y monitor ansawdd aer gorau i chi?

Mae monitorau ansawdd aer yn rhannu'n ddau brif fath.Byddwn yn edrych yn bennaf ar fodelau dan do sydd wedi'u dylunio i eistedd o fewn un ystafell a darparu monitro parhaus o ansawdd yr aer yn y gofod hwnnw, ond mae dyfeisiau cludadwy hefyd wedi'u cynllunio i'w defnyddio dan do ac yn yr awyr agored.Cânt eu defnyddio'n aml gan weithwyr proffesiynol neu'r rhai â chyflyrau anadlol i ddarparu asesiad cyflym o amodau aer lle bynnag y bônt.

Y tu hwnt i hynny, mae'r prif wahaniaethau yn dibynnu ar arddull a maint y monitor, unrhyw arddangosiadau neu gysylltedd, y feddalwedd y mae'n ei gysylltu â pha lygryddion ac amodau y mae'n eu canfod.Mae’r pwynt olaf hwn yn arbennig o bwysig, oherwydd er bod y rhan fwyaf o ansawdd aer yn monitro lefelau tracio mater gronynnol mân o dan 2.5 micron (neu PM2.5) a/neu VOCs, mae rhai yn mynd ymhellach o lawer i fonitro tymheredd, lleithder, a gronynnau mân (i lawr i 1 micron , neu PM1), nwy radon, llwydni a charbon deuocsid.

Po fwyaf o lygryddion a ganfyddir, yr uchaf yw’r gost, ond mae hwnnw’n bris a allai fod yn werth ei dalu os ydych yn byw mewn ardal â lefelau radon uchel neu bryderon amgylcheddol penodol.Mae hynny'n mynd ddwywaith os ydych chi neu aelod o'ch cartref yn dioddef o gyflwr a allai gael ei ysgogi neu ei waethygu gan lygryddion penodol.

Picture 2


Amser postio: Mai-19-2022