Y Theromedrau Dan Do Gorau ar gyfer y Cartref

Rhwng ceisio cynnal y priodollleithderyn eich seler win neu humidor, monitro'r tymheredd yn eich tŷ gwydr, neu dim ond olrhain yr amodau yn eich cartref, mae thermomedr dan do yn arf gwerthfawr.Mae'r modelau analog hen ffasiwn a ddefnyddiodd mercwri wedi mynd - mae thermomedrau dan do modern yn cynnwys arddangosfeydd digidol sy'n dangos y tymheredd a'r lleithder.

Gall rhai o'r dyfeisiau hyn olrhain a storio data, gan ganiatáu i chi weld newidiadau mewn tymheredd a lleithder aer am hyd at 2 flynedd.Mae'r thermomedrau hyn hefyd yn cael eu categoreiddio fel dyfeisiau “clyfar”, gan y gallant anfon rhybuddion atoch pan fydd ansawdd yr aer yn eich seler win neuty gwydrwedi symud y tu allan i baramedrau rhagosodedig.

Er mwyn eich helpu i ddod o hyd i'r thermomedr dan do gorau ar gyfer eich cartref, cyfeiriwch at y rhestr hon o fodelau dibynadwy o ansawdd uchel.

Mae'r thermomedrau isod yn darparu darlleniadau cywir ar gyfer tymheredd a lleithder ac yn cynnwys arddangosiadau mawr, hawdd eu darllen.Mae ein hygrometer thermomedr digidol dan do yma ar eu cyfer.Mae'n cyflwyno nid yn unig y darlleniad cyfredol o dymheredd a lleithder, ond mae hefyd yn cadw cofnod da o'r data uchaf a lleiaf hanes, yn dangos tueddiad y ddau fynegai ynghyd â graddfa lefel cysur dibynadwy.Bydd yr arddangosfa lân gydag un llinell las ar ffurf to yn ennill eu calon mewn dim o amser.Mae ein cynnyrch yn monitro'r lleithder o fewn ystod eang ychwanegol o 1% i 99%;yn rhagori ar y rhan fwyaf o gynhyrchion eraill ar y farchnad.Mae'r darlleniad eang hwn yn ei gwneud yn ddelfrydol ar gyfer cwsmeriaid sydd â galw uwch neu sydd ag ystafelloedd arbennig i'w monitro: seler, islawr, warws, tŷ gwydr, terrarium ymlusgiaid, cwpwrdd, lleithydd ac ati.

xrdf (2)

xrdf (3)

xrdf (1)


Amser postio: Mehefin-07-2022