Diffoddwch Eich Amseryddion Dyfrhau Cyn Dydd Mercher Nesaf

Mae amseryddion dyfrhau yn caniatáu ichi raglennu nifer o newidynnau i'ch system ddyfrhau awtomatig, gan gynnwys pa barthau sy'n derbyn dŵr a phryd, a pha ddyddiau y caiff eich lawnt ei dyfrio.

Fodd bynnag, gyda'r holl law rydym wedi'i dderbyn yr wythnos hon, mae Baldr yn argymell bod preswylwyr yn diffodd yr amseryddion dyfrhau cartref a'u cadw i ffwrdd tan ddydd Mercher nesaf.

Er gwaethaf y penwythnos heulog sydd o’n blaenau, mae digon o law wedi bod yr wythnos hon i gymryd seibiant o’ch amserlen ddyfrio arferol.Trowch eich amserwyr yn ôl i fod yn awtomatig gan ddechrau ddydd Mercher nesaf.

Ac i wneud eich profiad dyfrio yn fwy cyfleus, dewiswch amserydd gydag opsiynau fel synhwyrydd lleithder pridd a fyddai'n dod â mwy o hwyl.

xdrf

Mae'r synwyryddion lleithder yn addasu lefelau dŵr i wneud iawn am anweddiad ar ddiwrnodau poeth, tra'n cau'r dyfrio ar ddiwrnodau glawog neu mae'r lleithder yn cyrraedd y cyfaint rhagosodedig.

Diolch am helpu i warchod ein dŵr gwerthfawr.


Amser postio: Mai-26-2022